Wojnar Alexandr

Wojnar Alexandr - advokát

Jako samostatný advokát provozující generální praxi v rámci advokátní kanceláře v Českém Těšíně na pomezí česko-polských hranic, poskytuji klientům komplexní a kvalifikované právní služby ve všech oblastech práva, se zvláštním zaměřením jednak na oblast obchodního práva (právní poradenství podnikatelským subjektům, právo obchodních společností, česko-polské obchodní vztahy), tak i na oblast občanského a pracovního práva pro širokou klientelu včetně subjektů neziskové sféry. Své zkušenosti dále uplatňuji v oblasti trestního práva, a to jak během přípravy a vedení obhajoby, tak i při zastupování poškozených subjektů s jejich nároky na náhradu škody ve všech stupních trestního řízení.

Cílem mé advokátní kanceláře je poskytovat klientům právní služby kvalitně, na profesionální úrovni a se zachováním potřebné míry etických a morálních zásad. V rámci mé advokátní kanceláře nabízím svým klientům značnou flexibilitu a plně individuální přístup.

Jsem připraven poskytnout klientům jak jednorázové odborné právní konzultace, tak i dlouhodobé právní zastupování. V jednotlivých případech po dohodě s klientem velmi úzce spolupracuji s notáři, účetními a daňovými poradci, patentovými zástupci a tlumočníky.

Po převzetí právního zastoupení budu Vaše záležitosti řešit bezodkladně, efektivně a diskrétně, s využitím všech zákonných prostředků tak, aby se výsledek dostavil - pokud možno - k maximální spokojenosti klienta.